Informacija apie sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu / TPD Nr. K-VT-13-21-326
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,3830 ha žemės sklypas Slucko g. 8 (kadastro Nr. 0101/0032:720), Šnipiškių seniūnija, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A30-1853/21 „Dėl  leidimo koreguoti sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinius iniciavimo pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A30-2346/22 (2021-05-28 įsakymo Nr. A30-1853/21 pakeitimas).
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 2545V „Dėl sklypo Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055533) sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8, kadastro Nr. 0101/0032:720) sprendinius inicijavimo pagrindu (detaliau žr.TPD Nr. K-VT-13-21-326)
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:  (informavimas vykdomas dėl atliktų planavimo organizatoriaus pakeitimų įsakyme ir planavimo programoje)
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus):
Su įsakymo ir planavimo programos pakeitimais galima susipažinti bei pasiūlymus dėl jų siųsti raštu:
UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt iki 2022- 08-12 d.
Nuoroda:
Skelbimas+apie+pakeitimus