Informacija apie Sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-456)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančiųjų institucijų pastabas, gautas teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS), pakeisti detaliojo plano sprendiniai.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Sklypai L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A30-1313/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: rengti sklypų L. Asanavičiūtės g. 1J (kadastro Nr. 0101/0051:1634), L. Asanavičiūtės g. 1B (kadastro Nr. 0101/0051:52), L. Asanavičiūtės g. 1H (kadastro Nr. 0101/0051:268) ir L. Asanavičiūtės g. 1F (kadastro Nr. 0101/0051:1635) detalųjį planą inicijavimo pagrindu tikslu suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti galimus žemės sklypų pertvarkymo principus ir žemės naudojimo paskirtis bei būdus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Susipažinimo su pakeistu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m.  vasario 9 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-456), taip pat nuo 2023-03-06 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Skelbimas+dėl+pakeistų+sprendinių