Informacija apie sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype J. Rutkausko g. 17 iniciavimo pagrindu (TPD Nr. Nr. K-VT-13-22-880)

 

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0030:65) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0030:109) prie T. Narbuto gatvės tęsinio, Viršuliškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype J. Rutkausko g. 17 iniciavimo pagrindu (TPD Nr. Nr. K-VT-13-22-880)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas kadastro  Nr. 0101/0030:109 adresu J. Rutkausko g. 17, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas: 2022 m. rugsėjo 04 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo įsakymas  Nr. 30-3197/22
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Devyni architektai“, Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, Lietuva, Mob.tel. +370 698 81 941, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: pakoreguoti maksimalaus aukštingumo ribas žemės sklype ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m.  vasario 13 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-880) nuo 2023-02-20 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas:  https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: nenumatoma
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi.
Nuoroda:

1_27_Aiškinamasis+raštas+Rutkausko+17

Informacija+papildomam+viesinimui+pagal+institucijų+pastabas

Pagrindinis+brezinys+Rutkausko+17