Informacija apie SPAV procedūras keičiant detalųjį planą sklypuose Liepkalnio g. 172A ( Nr. 0101/0159:1608), Liepkalnio g. 172E ( kad. Nr. 0101/0159:1670)

Planuojama teritorija

Liepkalnio g. 172A (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0159:1608), Liepkalnio g. 172E (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 0101/0159:1670), keičiamos teritorijos plotas apie 5,9466 ha.
Dokumento rengimo pagrindas Detaliojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A30-131 „Dėl leidimo inicijuoti Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano ir Sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279 ir Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano keitimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel
Iniciatorius UAB „Geometa“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., LT-13279, Nemėžio sen., Vilniaus raj., tel. 8 5 232 3984, el. p. info@sirin.eu (UAB „Geometa“ UAB „Lie
Rengėjas UAB „Gaučė ir Ko“, Verkių g. 5a-66, LT-08218 Vilnius, tel. 8 689 44896, el. p. kristina.gauce@gmail.com.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1099V patvirtinto Statybos atliekų sąvartyno sklypo Kuprioniškėse nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 556) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-138 patvirtinto Sklypų (kadastro Nr. 0101/0159:1279, Nr. 0101/0159:1422) Kuprioniškių kaime detaliojo plano (reg. 2811) keitimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu sklypus, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1670 ir Nr. 0101/0159:1608, sujungiant ir nustatant pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus. Detaliojo plano keitimo tvarka: bendra. Planavimo darbų programa: Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. II ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir SPAV subjektų atrankos vertinimo išvadomis 2018 m. gegužės 24 d. raštu Nr. A51-42832/18(3.3.2.26E-MP) priėmė sprendimą neatlikti tolimesnių SPAV procedūrų. Su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti pas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento rengėją aukščiau nurodytais kontaktais, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapyje „Teritorijų planavimo viešumas“, su sprendimo motyvais, kurių pagrindu nuspręsta neatlikti tolimesnių SPAV porcedūrų galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente.
El. pašto adresas marius.berulis@gmail.com

dokumentą žiūrėti čia