INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 7937/0002:59) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (bei 2014 m. sausio 2 d. Nr. 3D/D1-1 taisyklių pakeitimo įsakymu), rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 7937/0002:59 (ankstesnis kadastro Nr. 7937/0002:413), esančio Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Kadriškių g. 15, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė. Specialiojo plano rengėjas – Matininkas Saulius Radiulis, UAB „Inverstatus“ Vilnius, Tel. 8 600 11803, el.paštas: sradiulis@gmail.com

Susipažinti su parengtu projektu, planavimo pasiūlymus, pastabas ir pretenzijas pateikti specialiojo plano rengėjui galima nuo 2015-07-10 iki 2015-07-23 d. Daugėliškio g.32, Vilnius.