Informacija dėl parengto Mero potvarkio „Dėl leidimo keisti sodininkų bendrijos „Keramikas“ sklypų Dvarčionių sodų g. 1-ojoje (kadastro Nr. 0101/0037:505 ir 0101/0037:537) detaliojo plano sprendinius apie 0,25 ha teritorijoje žemės sklypuose Dvarčionių sodų 1-ojoje g. 17, 19, 21 kartu su valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ ir pasiūlymų teikimo

Informuojame apie rengiamą Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkį „Dėl leidimo keisti sodininkų bendrijos „Keramikas“ sklypų Dvarčionių sodų g. 1-ojoje (kadastro Nr. 0101/0037:505 ir 0101/0037:537) detaliojo plano sprendinius apie 0,25 ha teritorijoje žemės sklypuose Dvarčionių sodų 1-ojoje g. 17, 19, 21 kartu su valstybinės žemės dalimi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ ir pasiūlymų teikimą dėl parengto įsakymo projekto

PROJEKTAS:

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL LEIDIMO KEISTI SODININKŲ BENDRIJOS „KERAMIKAS“ SKLYPŲ DVARČIONIŲ SODŲ G. 1-OJOJE (KADASTRO NR. 0101/0037:505 IR 0101/0037:537) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,25 HA TERITORIJOJE ŽEMĖS SKLYPUOSE DVARČIONIŲ SODŲ 1-OJOJE G. 17, 19, 21 KARTU SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMOS SUTARTIES PAGRINDU

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 5 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 313, 315 ir 317 punktais:
1. L e i d ž i u keisti sodininkų bendrijos „Keramikas“ sklypų Dvarčionių Sodų g. 1-ojoje gatvėje (kadastro Nr. 0101/0037:505 ir 0101/0037:537) detaliojo plano (reg. Nr. T00055945), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-562 „Dėl sodininkų bendrijos „Keramikas“ sklypų Dvarčionių Sodų 1-ojoje gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,25 ha teritorijoje žemės sklypuose Dvarčionių Sodų 1-ojoje g. 17, 19, 21 (kadastro Nr. 0101/0037:1492, Nr. 0101/0037:1498, Nr. 0101/0037:924) kartu su įsiterpusia valstybinės žemės dalimi (pagal pridedamą schemą) teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.
2. N u s t a t a u šiuos planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius: suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą atskirais sklypais, prijungti suformuotus žemės sklypus prie esamų sklypų (kadastro Nr. 0101/0037:1498, kadastro Nr. 0101/0037:924) Dvarčionių Sodų 1-ojoje g. 19, 21, nustatyti sklypams mėgėjų sodų žemės sklypų naudojimo būdą, naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

INFORMACIJA IR PASIŪLYMŲ TEIKIMAS:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt;
Dėl pasiūlymų teikimo dėl parengto teisės akto (įsakymo) projekto:
Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui el. p. [email protected] arba raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Susipažinti galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/; Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas B. Bučelis, tel. 852197913, el. p. [email protected], vyr. specialistas K. Buivydas, tel. 852112753, el. paštas: [email protected]; https://vilnius.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/

Vilniaus miesto sav. administracijos Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, 10312 Vilnius, (ar jos svetainėje, facebook paskyroje), el. p. [email protected], tel. 85 2112917.
Pastaba: sudaromos sąlygos susipažinti su teisės akto projektu nuotoliniu būdu elektorinėmis, komunikacinėmis ryšio priemonėmis.

 

Schema: Schema 10697N

Planavimo darbų programa: Planavimo darbų programa (projektas)