Informacija dėl Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymo lankymui ir tausojančiam naudijimui Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0003 ir dėl projekto Valstybinio Sapiegų parko tvarkymui ir pritaikymui lankymui ir tausojančiam naudojimui Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0004 įgyvendinimo

Išsamesnę informaciją žiūrėti čia: doc02745820190611161256-1