Informacija sklypo Pylimo g. 7A nuomininkams ir naudotojams, nekilnojamojo turto savininkams ir bendrasavininkams dėl inicijavimo rengti sklypo Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Pylimo g. 7A

Informuojame, kad  2018-10-16 Administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymu Nr. A30-2213/18(2.1.22E-TD2) leista: …„inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1997-12-28 sprendimu  Nr. 2091V „Dėl sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto tarybos 1999-07-09 spendimu Nr. 411 „Dėl teritorijų detaliųjų planų tvirtinimo“ patvirtinto sklypų Teatro g. 8, Pylimo g. 7A ir jų gretimybių detaliojo plano (registro Nr. 322) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklype Pylimo g. 7A (kadastro Nr. 0101/0041:54) detaliuoju planu nustatytą statinio aukštį, užstatymo intensyvumą bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus“.

Šio įsakymo pagrindu buvo parengtas Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektas, tačiau sutartis nebuvo pasirašyta kadangi nebuvo pateikta duomenų, kad Iniciatoriai (Kęstutis Jungevičius ir UAB „Pirmas kartas“) inicijuojamo planuoti  sklypo nuominkus ir naudotojus (nekilnojamojo turto savininkus) informavo apie planavimo tikslus.

Vilnius.lt tinklapyje apie priimtą sprendimą (su nurodytais planavimo tikslais) informacija buvo paskelbta 2018-10-22.

 

Pastaba: 2019-06-14 Iniciatoriai pakartotinai kreipėsi dėl Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo. Ši informacija skirta visiems sklypo Pylimo g. 7A nuomininkams ir naudotojams. Nuomonę raštu galima teikti Administracijos direktoriui ir VMSA Miesto plėtros departamentui ( Konstitucijos 3, Vilnius).