Informacinis pranešimas apie Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano inicijavimo pagrindu patvirtinimą

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. 1-1457 „Dėl Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano inicijavimo pagrindu patvirtinimo“, patvirtino Magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu.
Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite Lietuvos Respublikos (LR) teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-13-21-38) bei LR teritorijų planavimo dokumentų registre www.tpdr.lt (TPD registracijos Nr. T00087798).

Planuojamos teritorijos aprašymas: teritorija prie Lentvario g., Vilniaus m. sav.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-20 sprendimas Nr. 1-732 ,,Dėl magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „GEOMETRA“

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Specialiojo planavimo tikslai:
1. parengti Specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);
2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;
3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;
4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite Lietuvos Respublikos (LR) teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-13-21-38) bei LR teritorijų planavimo dokumentų registre www.tpdr.lt (TPD registracijos Nr. T00087798).

Nuoroda:

Aiskinamasis rastas Vilniaus SP

Pagrindinis brezinys