Informacinis pranešimas apie patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi skelbiame šią informaciją: Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtino BP keitimą, parengtą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijųplanavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) Nr. K-RJ-13-16-209.

Su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ galite susipažinti:
https://aktai.vilnius.lt/document/30356485 Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktų paieška;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a945c880c51511eba2bad9a0748ee64d LRS teisės aktų paieška.

BP keitimas 2021-06-08 registruotas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) – TPD Nr.T00086338 (pridedame Pažymą apie registravimą).

https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch

 


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

Aiškinamasis raštas ir jo priedai

Vilniaus_BP_Sprendiniai_Aiskinamasis_rastas_tvirtinti_2021_04_22

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_1_Regl_lentele_2021_04_22

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_2_NKP_2021_03_19

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_3_Isor_reklama_2021_03_19

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_4_Zeld_sarasas_2020_02_04

Vilniaus_BP_Sprendiniai_AR_Priedas_5_Kult_vert_sarasas_2020_02_04

Vilniaus_BP_Sprendiniu_paaiskinamoji_medziaga_2021_03_19

2021_04_23_Informacija_apie_BP_korekcijas_pagal_instituciju_pastabas


Pagrindinis brėžinys

spr01 SUVESTINIS m50000 – 2021-04-23

spr02 ANT-01-02 m10000_ – 2021-04-23

spr03 ANT-03-04 m10000 – 2021-04-23

spr04 FAB-PAS-01 m10000 – 2021-04-23

spr05 GRI-01 m10000 – 2021-04-23

spr06 JUS-KAR-SES-VIR-01 m10000 – 2021-04-23

spr07 NAU-01 m10000 – 2021-04-23

spr08 NAU-02 m10000 – 2021-04-23

spr09 NVL-01-02 m10000 – 2021-04-23

spr10 PAN-01 m10000 – 2021-04-23

spr11 PAN-02-05 m10000 – 2021-04-23

spr12 PAN-03 m10000 – 2021-04-23

spr13 PAN-04 m10000 – 2021-04-23

spr14 PIL-01 m10000 – 2021-04-23

spr15 RAS-01-02 m10000 – 2021-04-23

spr16 SEN-NJM-SNI-ZVE-01 m10000 – 2021-04-23

spr17 VER-01 m10000 – 2021-04-23

spr18 VER-02-03 m10000 – 2021-04-23

spr19 VIL-LAZ-01 m10000 – 2021-04-23

spr20 ZIR-01 m10000 – 2021-04-23


Pagrindinio brėžinio schemos

01. schema – BP rajonai m50000 – 2018-07-24

02. schema – didziausias leistinas intensyvumas m50000 – 2021-03-19

03. schema – didziausias leistinas tankis m50000 – 2021-03-19

04. schema – uzstatymo aukstis (vyraujantis) aukstais m50000 – 2021-03-19

05. schema – didziausias leistinas pastatu aukstis metrais m50000 – 2021-03-19

06. schema – didziausias leistinas pastatu aukstis aukstais m50000 – 2021-03-19

07. schema – uzstatymo tipas m50000 – 2021-03-19

08. schema – didziausias bustu skaicius m50000 – 2021-03-19

09. schema – didziausias galimas prekybos plotas m50000 – 2021-03-19

10. schema – teritorijos igyvendinimo prioritetai m50000 – 2021-03-19

11. schema – infrastrukturos pletros imokos zona m50000 – 2021-03-19

12. schema – infrastrukturos eksploatavimo tarifo zona m50000 – 2021-03-19

13. schema – valstybiniai miskai esantys intensyviu zeldynu FZ m50000 – 2021-03-19

14. schema – tekstinis reglamentas nr 01 m50000 – 2021-03-19

15. schema – tekstinis reglamentas nr 02 m50000 – 2021-03-19

16. schema – tekstinis reglamentas nr 03 m50000 – 2021-03-19

17. schema – tekstinis reglamentas nr 04 m50000 – 2021-03-19

18. schema – tekstinis reglamentas nr 05 m50000 – 2021-03-19

19. schema – tekstinis reglamentas nr 06 m50000 – 2020-01-29

20. schema – tekstinis reglamentas nr 07 m50000 – 2020-01-29

21. schema – tekstinis reglamentas nr 08 m50000 – 2020-01-30

22. schema – tekstinis reglamentas nr 09 m50000 – 2021-03-19

23. schema – tekstinis reglamentas nr 10 m50000 – 2020-01-29

24. schema – tekstinis reglamentas nr 11 m50000 – 2020-01-30

25. schema – tekstinis reglamentas nr 12 m50000 – 2020-01-29

26. schema – tekstinis reglamentas nr 13 m50000 – 2020-01-29

27. schema – tekstinis reglamentas nr 14 m50000 – 2020-04-22

28. schema – tekstinis reglamentas nr 15 m50000 – 2020-04-23

30. schema – tekstinis reglamentas nr 17 m50000 – 2020-01-29

31. schema – tekstinis reglamentas nr 18 m50000 – 2021-03-19

32. schema – tekstinis reglamentas nr 19 m50000 – 2020-01-29

33. schema – tekstinis reglamentas nr 20 m50000 – 2020-01-29

34. schema – tekstinis reglamentas nr 21 m50000 – 2021-03-22

35. schema – tekstinis reglamentas nr 22 m50000 – 2020-01-29

36. schema – tekstinis reglamentas nr 23 m50000 – 2020-01-29

37. schema – tekstinis reglamentas nr 24 m50000 – 2020-01-29

38. schema – tekstinis reglamentas nr 25 m50000 – 2020-01-29

39. schema – tekstinis reglamentas nr 26 m50000 – 2020-01-29

40. schema – tekstinis reglamentas nr 27 m50000 – 2020-01-29

41. schema – tekstinis reglamentas nr 28 m50000 – 2020-01-29

42. schema – tekstinis reglamentas nr 29 m50000 – 2020-01-29

43. schema – tekstinis reglamentas nr 30 m50000 – 2020-01-29

44. schema – tekstinis reglamentas nr 31 m50000 – 2020-04-22

45. schema – tekstinis reglamentas nr 32 m50000 – 2021-04-22

46. schema – tekstinis reglamentas nr 33 m50000 – 2021-04-22

47. schema – tekstinis reglamentas nr 34 m50000 – 2020-04-22

48. schema – tekstinis reglamentas nr 35 m50000 – 2020-01-29

49. schema – tekstinis reglamentas nr 36 m50000 – 2021-04-22

50. schema – tekstinis reglamentas nr 37 m50000 – 2020-01-29

51. schema – tekstinis reglamentas nr 38 m50000 – 2020-01-29

52. schema – tekstinis reglamentas nr 39 m50000 – 2021-04-22

53. schema – tekstinis reglamentas nr 40 m50000 – 2020-01-29

54. schema – tekstinis reglamentas nr 41 m50000 – 2020-01-29

55. schema – tekstinis reglamentas nr 42 m50000 – 2020-01-30

 

Kultūros paveldas

01. Senamiestis – sprendiniai – 2021-02-25

02. Senamiestis – morfotipai – 2021-02-25

03. Priemiesciai – sprendiniai – 2021-03-22


Gamtinė aplinka

01. Gamtinio karkaso schema – 2021-03-18

02. Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai – 2021-03-18 I dalis

03. Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai – 2021-03-18 II dalis

04. Miesto zaluma – 2021-03-18 I dalis

05. Miesto zaluma – 2021-03-18 II dalis

06. Zeldynu pasiekiamumas – 2021-03-18

07. Zeldynu pasiekiamumas 800m apkrova – 2021-03-18

08. Nelaidzios dangos – 2018-04-25


Socialinė infrastruktūra

01. Socialines ir kulturos infrastruktura – mokyklos – m50000 – 2021-03-19

02. Socialines ir kulturos infrastruktura – darzeliai – m50000 – 2021-03-19

Susisiekimas

01. Susisiekimas – Gatviu kategorijos m50000 – 2021-03-16

02. Susisiekimas – Viesasis transportas m50000 – 2020-01-29

03. Susisiekimas – Dviraciai m50000 – 2020-01-29

04. Susisiekimas – Pletra iki 2030 m50000 – 2020-01-29

05. Susisiekimas – Vidaus vandenys m50000 – 2020-01-29


Inžinerinė infrastruktūra

01. II – Vandentiekis m50000 – 2020-01-29

02. II – Buitines nuotekos m50000 – 2020-01-29

03. II – Pavirsines nuotekos m50000 – 2020-01-29

04. II – Elektra m50000 – 2020-01-29

05. II – Siluma m50000 – 2020-01-29

06. II – Dujos m50000 – 2020-01-29

07. II – Bazines radio stotys m50000 – 2020-01-29


Išorės sruktūra

spr_isorine struktura m100000 – 2021-03-09


Išorinė reklama

Isorines reklamos irengimo reglamentu taikymo schema – 2021-03-19