Informacinis skelbimas apie pradedamą rengti Teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype J. Bielinio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0071:150) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Bielinio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0071:150). Teritorijų planavimo dokumentų registras – http://www.tpdr.lt/ – Nr. K-VT-13-23-358.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,18 ha sklypas J. Bielinio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0071:150) ir gretima teritorija (sklypas Nr. 63).

Dokumento rengimo pagrindas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2023-04-13 ĮSAKYMAS Nr. A30-1378/23 DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE J. BIELINIO G. 19 (KADASTRO NR. 0101/0071:150) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023-06-08 ĮSAKYMAS Nr. 30-1377/23 DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2023-04-13 ĮSAKYMO NR. A30-1378/23 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE J. BIELINIO G. 19 (KADASTRO NR. 0101/0071:150) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – T. M., tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant sklypo J. Bielinio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0071:150) žemės naudojimo paskirties ir žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą ir nustatyti naujai suformuotų sklypų ribas bei plotus. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritoriją prie naujai suformuotų sklypų; planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

ĮSAKYMAS-Elektroninio-dokumento-nuorašas

ĮSAKYMAS-dėl pakeitimo

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą