Informavimas apie parengtą detaliojo plano koregavimo, koreguojant statybos zoną ir ribą, sprendinius, sklype Guobų g. 6A, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: SKLYPO (KAD. NR. 0101/0161:218) BUVUSIAME DANILIŠKIŲ KAIME IR GRETA ESANČIOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS, KOREGUOJANT SKLYPO NR. 3 (GUOBŲ G. 6A, KAD. NR. 0101/0161:207) STATYBOS ZONĄ IR RIBĄ.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas kad. Nr. 0101/0161:207, esantis Vilniaus m. sav., Guobų g. 6A.

Dokumento rengimo pagrindas: Sklypo (kad. Nr. 0101/0161:218) buvusiame Daniliškių kaime ir greta esančios teritorijos detalusis planas patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1383 „Dėl Sklypo (kad. Nr. 0101/0161:218) buvusiame Daniliškių kaime ir greta esančios teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė, architektė K. P., at. A1962, el. paštas: kristina.pauziene@gmail.com, tel.: 867519410.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti žemės sklype (kad. Nr. 0101/0161:207), Vilniaus m. sav., Guobų g. 6A, „Sklypo (kad. Nr. 0101/0161:218) buvusiame Daniliškių kaime ir greta esančios teritorijos detaliuoju planu“ nustatytą statybos zoną ir ribą, nekeičiant privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-09-01 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks nuo 2023-09-01 iki 2023-09-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius ir Panerių seniūnijoje. Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos – 2023 09 14.

Nuoroda:

01 PAGRINDINIS BRĖŽINYS Guobu g 6A 02 TIK UŽSTATYMAS Guobu g 6A 2023-08-02 AR 2023 08 02

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą