Informavimas apie rengiamą sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Nr. 1 (kadastro Nr.0101/0022:344) ir Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0022:333) sprendinių koregavimas inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Utenos g. 41A nedidelių veiklos mastų detalusis planas (registro Nr. T00057188).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,3987 ha teritorija apimanti du sklypus prie Linkmenų g. 41A.

Dokumento rengimo pagrindas: 2023-05-02 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1010/23 dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-02-10 įsakymo Nr. A30-545/23 „Dėl leidimo koreguoti sklypo Utenos g. 41A nedidelių mastų detaliojo plano sklypų Nr.1 (kadastro Nr. 0101/0022:344) ir Nr.13 (kadastro Nr. 0101/0022:333) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimo.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Devyni architektai“, Kareivių g. 19 – 176, Vilnius, el. paštas:arunas@devyniarchitektai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Sujungti sklypus (kadastro Nr. 0101/0022:344 ir Nr. 0101/0022:333), pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti užstatymo tankumą, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2023-06-07 iki 2023-06-21 imtinai, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. projekto rengėjo patalpose Kareivių g. 19 – 176, Vilniuje, susitarus telefonu +370 698 81 941, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-170).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Nuo 2023-06-14 iki 2023-06-21 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2023-06-21, nuo 17:00 val. prisiregistravus per SKYPE: https://join.skype.com/AlGC69560YKc .

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023-06-21, 17:00 val.

Nuoroda:

Utenos 41A DP aiškinamais raštas

Utenos 41A sprendiniai brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ