Informuojama, kad 2018-08-08 (AD pav. įsakymasNr. A30-1710/18(2.1.22E-TD2) priimto sprendimo pagrindu pradedamas rengti teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detalusis planas, koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greitojo eismo gatvės detaliojo plano sprendinius

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Sprendimas rengti teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detalųjį planą koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) ir teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greitojo eismo gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00057834) sprendinius buvo priimtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A30-1710/18(2.1.22E-TD2)  isak a30-1710+meta.

Planavimo tikslai:

Pakeisti koreguojamais teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliuoju planu (registro Nr. T00054747) ir teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliuoju planu (registro Nr. T00057834) suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais;

numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka bus vykdoma.

Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt (kontaktinis asmuo Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Steponas Gilys tel. (85) 211 2518) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nustačius detaliojo plano rengėją, informacija apie jį bus pateikta papildomai.