Informuojame apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Sietuvos g. 35A (kadastro Nr. 0101/0101:2737)

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, (kadastro Nr. 0101/0101:2737), adresas Sietuvos g. 35A, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:

  • statybos zona, statybos ribos;
  • susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai;
  • planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai;
  • servitutų poreikis;

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo rengėjas: Architektė I.D., M. Daukšos g. 30, Kaunas, el. p.: archidiza.darbas@gmail.com,  tel. 8 654 64286.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-03-06 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), (skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas); taip pat skelbimų lentoje Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2023-03-06 (10 darbo dienų imtinai) skelbimų lentoje Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Pagrindinis+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ