Informuojame apie 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu

 

Pradėtas rengti „Apie 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalusis planas“. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-23-79 (www.tpdris.lt).

Planavimo tikslas: žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0071:254) nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-21 įsakymas Nr. A30-4909/22; 2023-01-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-10/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informacija teikiama el. paštu: daiva.rokiene@gmail.com, tel. 8 616 54006.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Planavimo darbų programoje nenumatytas sprendinių koncepcijos rengimas, SPAV neatliekamas.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Bus paskelbta papildomai

Nuoroda:

ĮSAKYMAS_DARBŲ+PROGRAMA_SCHEMA

Iniciavimo+sutartis

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ