Informuojame apie 2,25 ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimo procedūros nutraukimą ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-25 įsakymo Nr. A30-2225/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,25 ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“ pripažinimą netekusiu galios

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į planavimo iniciatoriaus prašymą, nutraukiama apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimo procedūra (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-22-522) ir pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. A30-2225/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos prie B. Karvelio gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“.

Elektroninio+dokumento+nuorašas