Informuojame apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sklypo nr. 45 (Juozo Tūbelio g. 7, Kad. Nr. 0101/0063:600) statybos zonos, ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą bei galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Sklypas Juozo Tūbelio g. 7 (skl. kad. Nr.  0101/0063:600), Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav..

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 2112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:  UAB „LL properties“

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas:  Projekto vadovė Kristina Paužienė; el. paštas: kristina.pauziene@gmail.com; tel.: 867519410

Detaliojo plano koregavimo  tikslai:  koreguoti sklypo Nr. 45 (kad. nr. 0101/0063:600) statybos zoną ir ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vietą).

Dokumento rengimo pagrindas: 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-02-14   (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

012_AR

DP_Juozo+Tūbelio+7