Informuojame „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“

 

Informuojame, kad pradėtas rengti „Apie 4 ha teritorijos prie Moravų gatvės detalusis planas“. Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-22-630.

Planavimo tikslas:  pakeisti sklypų ribas ir plotus sujungiant nuosavybės teise priklausančius greta esančius sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, infrastruktūros koridorius, teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-06-29 įsakymas Nr. A30-2706/22; 2022-07-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-145/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Plano rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“  P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: [email protected], www.vas.lt; informacija teikiama el. paštas: [email protected], tel. 8 616 54006.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Detaliojo plano sprendinių koncepcija nerengiama, SPAV neatliekamas.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Bus paskelbta papildomai

Nuoroda:

Įsakymas+su+priedais

Iniciavimo+sutartis