Informuojame apie Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-23 įsakymo Nr. A30-4938/22 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:238) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Plomėnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0164:933) inicijavimo sutarties pagrindu“ pripažinimą netekusiu galios

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į planavimo iniciatoriaus prašymą, pripažįstamas netekusiu galios galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. A30-4938/22 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:238) buvusiame Užukampio kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Plomėnų g. 31 (kadastro Nr. 0101/0164:933) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Elektroninio+dokumento+nuorašas