Informuojame apie detaliojo plano „Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų ir įvažiavimo į sklypus koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 ir Vaidagų g. 10, Vilnius“ pakeistus sprendinius

Atlikti pakeitimai viešinami visuomenei, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodoma kad: „kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje“

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų ir įvažiavimo į sklypus koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 ir Vaidagų g. 10, Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 8,Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1454, žemės sklypo plotas – 0,1152 ha. Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 10, Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1505, žemės sklypo plotas – 0,1250 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Girių g. 22, Panerių sen., (kad. Nr. 0101/0162:108) detalusis planas (T00070002), patvirtintas 2014 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-16.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, el. p.: [email protected] , Tel.: +37052151005.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų, Vaidagų g. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1454) ir Vaidagų g. 10 (kad. Nr. 0101/0162:1505) užstatymo zonas, ribas ir įvažiavimus į sklypus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais pagal institucijų pastabas pakeistais sprendiniais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Vaidagų g. 8 10 Vilnius

Pastabų veritinimas Vaidagų g.

Technino projekto brežinys

Vaidagų g. Vilnius sprendinių planas

Viešinimas dėl pakeistų sprendinių