Informuojame apie detaliojo plano „Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų ir įvažiavimo į sklypus koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 ir Vaidagų g. 10, Vilnius“ pakeistus sprendinius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano užstatymo zonų, ribų ir įvažiavimo į sklypus koregavimas sklypuose Vaidagų g. 8 ir Vaidagų g. 10, Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 8,Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1454, žemės sklypo plotas – 0,1152 ha. Žemės sklypas esantis Vaidagų g. 10, Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:1505, žemės sklypo plotas – 0,1250 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Girių g. 22, Panerių sen., (kad. Nr. 0101/0162:108) detalusis planas (T00070002), patvirtintas 2014 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-16.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, el. p.: info@regroup.lt , Tel.: +37052151005.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų, Vaidagų g. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1454) ir Vaidagų g. 10 (kad. Nr. 0101/0162:1505) užstatymo zonas, ribas ir įvažiavimus į sklypus.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pakeistais pagal institucijų pastabas pakeistais sprendiniais galima nuo 2023 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Vaidagų g. 8,10, Vilnius pastabu vertinimas Vaidagų g Vaidagu g., Vilnius sprendiniu planas-Planas