Informuojame apie detaliojo plano „Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir Lapių g. 4 (kad. Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 kv. m. įsiterpusia valstybinės žemės dalimi inicijavimo pagrindu“ pakeistus sprendinius

Pakeisti (papildyti) Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano,  patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V ,,Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklypuose Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir Lapių g. 4 (kad. Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 kv. m. įsiterpusia valstybinės žemės dalimi inicijavimo pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano, sprendinių koregavimas sklypuose Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir Lapių g. 4 (kad. Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 kv. m. įsiterpusia valstybinės žemės dalimi inicijavimo pagrindu

Planuojamos teritorijos aprašymas: Lapių g. 8 (kadastro Nr. 0101/0031:317) ir Lapių g. 4 (kad. Nr. 0101/0031:468) kartu su apie 92 kv. m. įsiterpusia valstybinės žemės dalimi

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-05 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3692/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Lapių g. 4 ir 8, prijungiant apie 92 kv. m įsiterpusį valstybinės žemės plotą, teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2022-10-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-224/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Ugna“, įmonės kodas 300584736, el. paštas saule@ugna.lt, tel. Nr.:861060803.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir prijungiant įsiterpusį apie 92 (devyniasdešimt dviejų) kv. m valstybinės žemės plotą iki T. Narbuto gatvės raudonųjų linijų, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų žemės naudojimo būdą (G2), pakeisti užstatymo intensyvumą, tankį, aukštį bei nustatyti kitus trūkstamus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal institucijų pastabas pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-1020). Taip pat nuo 2023 m. gegužės 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas Lapių g

Pagrindinis brėžinys Lapių g

2023-05-26 Versijos pagrindimas