Informuojame apie Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimo teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu detaliojo plano rengimo procedūros nutraukimą ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-06 įsakymo Nr. A30-37/22 ,,Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ pripažinimą netekusiu galios

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į planavimo iniciatoriaus prašymą, nutraukiama Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimo teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu detaliojo plano rengimo procedūra (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD Nr. K-VT-13-22-200) ir pripažįstamas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius teritorijos dalyje inicijavimo pagrindu“ su visais jo pakeitimais.

Elektroninio+dokumento+nuorašas1