Informuojame apie Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimą rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (projekto paskelbimas)

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Vilniaus miesto Vaidotų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima iki 2022 m. balandžio 20 d (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai);
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2022 m. balandžio 20 d.


PRIDEDAMA.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl Vilniaus miesto Vaidotų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas, 1 lapas.