Informuojame apie pakartotinai viešinamus Teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano sprendinių keitimo inicijavimo pagrindu sprendinius

 

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 30-2165 „Dėl teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054830, buvęs Nr. 1848) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Nr. 1 (Kalvarijų g. 63, kadastro Nr. 0101/0032:726) užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, pastatų aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus ir nustatant papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, paliekant sklypams Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 esamus reglamentus. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020-07-31 įsakymas Nr. A30-2045/20; 2020-11-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-74/20.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
Planavimo iniciatorius: Duomenys nuasmeninti
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Senamiesčio projektai“, Konstitucijos pr. 12-340, LT-09308 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8 685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-02-08 iki 2022-02-23 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-382, dokumento Nr. REG189020), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@gmail.com.
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt nuo 2022-02-08 iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas įvyks 2022-02-23 18:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87561535799.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-382) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

08.+Pagrindinis+brėžinys+-+2022-01-28

Aiškinamasis+raštas