Informuojame apie pakartotinį „Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype (kadastro Nr. 0101/0015:259) inicijavimo sutarties pagrindu“ viešinimą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0015:259) inicijavimo sutarties pagrindu (K-VT-13-22-285)

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A30-936/22 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0015:259) inicijavimo sutarties pagrindu”.

Detaliojo plano koregavimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2000, faks. 8 5 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Gaučė ir Ko UAB, Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8 689 44 896, el. p. info@gauce.lt.

Koreguojama teritorija: apie 0,7615 ha teritorija apimanti žemės sklypą, kurio kad. Nr. 0101/0015:259.

Detaliojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. 835) sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0015:259) inicijavimo sutarties pagrindu:

  • Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų;
  • Nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius ir papildomus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Reikalingi tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros ir kraštovaizdžio aspektais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2022 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. IV ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su rengiamu detaliojo plano koregavimo dokumentu, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-13-22-285), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt (Miesto plėtros Teritorijų planavimo viešumo skiltyje), Vilniaus miesto savivaldybės bendroje skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje (Žemynos g. 1, Vilnius).

Susipažinimo laikotarpis ir vieša ekspozicija aukščiau nurodytose viešinimo vietose prasideda nuo 2022 m. rugpjūčio 23 d. ir baigiasi 2022 m. rugsėjo 6 d. Viešas susirinkimas koregavimo sprendinių aptarimui įvyks 2022 m. rugsėjo 6 d., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos II aukšte (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), 17.00 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2022 m. rugsėjo 6 d.

Nuoroda:

Pasilaiciu+komunalinio+ukio+DPL+koregavimas

Sprendiniai.+Teritorijos+tvarkymo+ir+naudojimo+rezimo+brezinys