Informuojame apie pakeistus A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592), detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275) sprendinius

 

Atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas, buvo papildyta A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275) projektinė dokumentacija (TPD Nr. K-VT-13-22-458):

  • Pagrindiniame brėžinyje nubraižyti vandens telkinio pakrantės pjūviai, parodytos pakrantės apsaugos juostos ir zonos ribos. Planuojamam sklypui nustatytos vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (sprendinių aiškinamasis raštas ir brėžinio reglamentų lentelė);
  • Papildyta projektinė dokumentacija dėl bendrajame plane nustatytų nelaidžių dangų kiekio sklype ir kompensacinių priemonių taikymą;
  • Brėžinyje parodytas įvažiavimo / išvažiavimo sutartinis žymėjimas. Aiškinamajame rašte ir brėžinyje įrašyta, jog šiuo koregavimu projektu susisiekimo sprendiniai nekoreguoti ir lieka galioti pagal ankstesnio detaliojo plano sprendinius.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-2877-3831 (kadastro Nr. 0101/0047:275),  plotas 0.2921 ha, esantis adresu J. Kojelavičiaus g. 17, Vilniaus m. sav..

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymas Nr.A30-1352/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo A. Kojelavičiaus g. 29 (kadastro Nr. 0101/0047:592) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (A. Kojelavičiaus g. 17, kadastro Nr. 0101/0047:275)“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti statybos zoną ir ribą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „Litnobiles“,  J. Kojelavičiaus g. 17, Vilniaus m. sav..

Detaliojo plano rengėjas:  MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el.p.: andrius@archus.lt.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-458)
  • Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Savivaldybė> Miesto plėtra> Teritorijų planavimo viešumas: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/

Nuoroda:

Kojelavičiaus+g.29+DP+SPRENDINIAI_221123-Pagrindinis+brezinys+A2

Kojelavičiaus+g_SPRENDINIAI+22_11_23