Informuojame apie pakeistus sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11) sprendinius pagal derinančių institucijų pastabas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11), TPDRIS Nr. K-VT-13-22-467
Planuojamos teritorijos aprašymas: teritorijų planavimo dokumento korektūros pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalį viešinimas. Brėžinyje nustačius viršutinę ir apatinę šlaito briaunas, pakeistos statybos zonos riba ir statybos riba.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-05-18 įsakymas Nr. A30-2105/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypų Didžiųjų Pupojų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14, kadastro Nr. 0101/0151:429) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11, kadastro Nr. 0101/0151:428) inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-05-23 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-100/2
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 2 (Šalpusnių g. 14, kadastro Nr. 0101/0151:429) ir Nr. 3 (Šalpusnių g. 11, kadastro Nr. 0101/0151:428): sklypą Nr. 2 padalyti į du, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo būdus, pakeisti sklypo Nr. 3 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, projektuojamiems sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Brėžinyje nustačius viršutinę ir apatinę šlaito briaunas, pakeistos statybos zonos riba ir statybos riba.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: susipažinti su pakeistais pagal pastabas sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-467). Taip pat nuo 2023 m. sausio 10 d. Vilniaus m. sav. svetainėje, skiltyje Savivaldybė>Miesto plėtra>Teritorijų planavimo viešumas, https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: svarstymas įvyko 22-08-31 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius

Nuoroda:

Salpusniu+detalus

aiskinamasis+rastas (2)