Informuojame apie parengtą 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano koregavimą, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus žemės sklype Kareivių g. 2G ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Kareivių g. 2G

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”. Projekto vadovė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. paštas: [email protected]

 Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 11 įvažiavimų/išvažiavimų papildymas ir automobilių parkavimo būdo papildymas požeminiu parkavimu.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2021-10-29 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

SKLYPO+SUTVARKYMO+PLANAS