Informuojame apie parengtą 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano koregavimą žemės sklype Kareivių g. 2G keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Kareivių g. 2G

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”. Projekto vadovė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com

Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 11 įvažiavimų/išvažiavimų papildymas ir automobilių parkavimo būdo papildymas požeminiu parkavimu.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2021-12-22  (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Kareiviu+g.+2G+brėžinys