Informuojame apie parengtą 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2010 m. sausio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1343 koregavimą žemės sklype Kareivių g. 2G (sklypo kad. Nr. 0101/0018:85) (naujų įvažiavimų/išvažiavimų ir automobilių parkavimo būdo papildymas) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Kareivių g. 2G
Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”. Projekto vadovė Rita Mažeikaitė-Petraitienė, tel. 8615 69141, el. paštas: matriumas@gmail.com
Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 11 įvažiavimų/išvažiavimų papildymas ir automobilių parkavimo būdo papildymas požeminiu parkavimu.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimas Nr. 1-1343 „Dėl 13,7 ha teritorijos (kadastro Nr. 0101/0018:24) tarp Kalvarijų ir Kareivių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-03-10 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys