Informuojame apie parengtą 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalųjį planą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: „Apie 1,95 ha teritorijos prie Pabarės gatvės detalusis planas“, TPD Nr. K-VT-13-23-79.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Pabarės g. 13, Vilnius ir gretima teritorija. Planuojamos teritorijos plotas apie 1,95 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-12-21 įsakymas Nr. A30-4909/22; 2023-01-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-10/23.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus architektūros studija“ P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, tel. (85) 261 4469, el. paštas: vas@vas.lt, www.vas.lt; informacija teikiama el. paštu: daiva.rokiene@gmail.com, tel. 8 616 54006.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: žemės sklypui Pabarės g. 13 nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-08-21 iki 2023-09-05 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės psl. https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miestopletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-23-79.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks nuo 2023-08-28 iki 2023-09-05 plano rengėjo UAB „Vilniaus architektūros studija“ patalpose darbo dienomis 9-18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 615 72812.

Viešas svarstymas: 2023-09-05 17.15 val. plano rengėjo patalpose P. Lukšio g. 32, IVa, Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-23-79 visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai pagrindinis brėžinys 2023-08-17

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą