Informuojame apie parengtą 2,4507 ha žemės sklypo (Kadastro Nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko Ir Dieveniškių gatvėmis detalųjį planą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Informuojame Jus, kad yra rengiamas 2,4507 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko ir Dieveniškių gatvėmis detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu
(TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-474).
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 2,4507 ha žemės sklypo (kadastro nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko ir Dieveniškių gatvėmis detalusis planas
Planuojamos teritorijos plotas: apie 2.4507 ha
Planuojamos teritorijos adresas: P . Joniko g. (kadastro Nr. 0101/0078:100) Vilniaus m.
Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas Nr. A30-2590/21 su planavimo darbų programa ir 2021-08-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-76/21.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei pagal numatomus naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijų naudojimo reglamentus, detalizuojant Vilniaus miesto savivaldybės bendrajame plane nustatytus privalomuosius teritorijų naudojimo reglamentus.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis, pateikti papildomą informaciją, reikalingą detaliojo plano sprendiniams įgyvendinti, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Dominija“ Įmonės kodas 304064850
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Ugna“, juridinio asmens kodas 300584736, buveinės adresas Viršuliškių g. 16-5, LT-05108 Vilnius, informacija teikiama tel.: 868672572 arba el. paštu: detalieji@ugna.lt bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, projekto vadovė S. Kazlauskienė,
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2022-03-09 iki 2022-03-24 imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-474), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas, Naujininkų seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje Dariaus ir Girėno g. 11, LT-02170 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu) ir UAB „Ugna” patalpose (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel.+37061060803 ar el. p. detalieji@ugna.lt
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. KVT-13-21-474) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Detaliojo plano projektas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 24 d., nuo 17.00
val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu TEAMS platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda:
https://teams.live.com/meet/9476252078696

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

pagrindinis+brėžinys