Informuojame apie parengtą apie 0,19 ha, sklypo Lietaus g. 5 ir gretimos teritorijos detalųjį planą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu TPD Nr. K-VT-12-22-640.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 0,19 ha, sklypas Lietaus g. 5 ir gretima teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2261/22 „Dėl leidimo rengti sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: juridiniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė G. M., tel.: 869947231, el. paštas: meiristauab@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: rengti sklypo Lietaus g. 5 (kadastro Nr. 0101/0068:1255) ir gretimos teritorijos detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-08-11 iki 2023-09-05 Lazdynų seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-640).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-09-05 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81821009396?pwd=OGpROWZrc0g1M1VneGtHT2FMQ2FpUT09
Susirinkimo identifikacinis kodas: 818 2100 9396. Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

DP Sprendiniu aiskinamasis rastas Lietaus 5

Detaliojo plano brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą