Informuojame apie parengtą Apie 14 ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detalųjį planą koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 14 (keturiolikos) ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detalusis planas koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius, TPD Nr. K-VT-13-18-418

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 14 ha teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių Pilaitės seniūnijoje

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro nr. T00056038) sprendiniais, pakeisti koreguojamais teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliuoju planu (registro Nr. T00054747) ir teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliuoju planu (registro nr. T00057834) suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018-08-08 įsakymas Nr. A30-1710/18, kuriuo patvirtinta ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2018-10-25 Trišale planavimo darbų sutartis Nr. 18-233 tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Organizatorius), (Mokėtojas) ir SĮ „Vilniaus planas“ (Rengėjas).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25, Vilnius LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Linas Sinkevičius, tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@vplanas.lt .

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-09-05 iki 2022-09-20 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, prie salės Nr. 216; Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, skelbimų lentoje; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-418); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Linas Sinkevičius tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@vplanas .

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 216 ir Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius, skelbimų lentoje nuo 2022-09-13 iki 2022-09-20 imtinai.

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-09-20, 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/sesuoliu .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-418) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti priedus (jei reikalingi).

Nuoroda:

Sprend_01_14ha-Sesuoliu-DP_Pagrindinis-brez_2022.05.17

Sprend_14ha-Sesuoliu-DP_Aiskinamasis-rastas_2022.06.10

Sprend_14ha-Sesuoliu-DP_Triuksmo-tarsos-vert_2020.07.15

Sprendimas.neatlikti.SPAV-SPAV.atranka-14ha.Sesuoliu.DP