Informuojame apie parengtą apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano statybos zonos, ribų koregavimą žemės sklype, Ozo g. 25, ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0020:29, adresas Ozo g. 25, Šeškinės sen., Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053), informacija teikiama tel. +370 5 230 5500  arba tel. +37062073285, el. paštu: consultus@akj.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojamos sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 1, dalies Nr. 1.1 statybos ribos ir statybos zona UZ1.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimas Nr.1-2250 „Dėl apie 16,4 ha teritorijos tarp Ozo, Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-23 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas; taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500  arba tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: consultus@akj.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

koregavimo+brezinys

Statinių+statybos+zonos+ir+ribų+koregavimo+AR