Informuojame apie parengtą apie 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo detaliojo plano sklypuose Nr. 2 (Dangeručio g. 4) ir Nr. 26 (Dangeručio g. 2) koregavimo projektą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr.0101/0101:1295, adresas Dangeručio g. 4, Vilnius ir žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0101:1293, adresas Dangeručio g. 2, Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detalusis planas

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“, į. k. 304161502, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai:  Detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 26 statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų (įvažiavimų – išvažiavimų vietų) koregavimas.

 Dokumento rengimo pagrindas: 2010 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-1522 „Dėl 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-05-25 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), vieša ekspozicija – Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius, taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03+AR+UZ+koregavimui+Dangerucio+2+ir+4

DP+koregavimo+brezinys