Informuojame apie parengtą apie 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo detaliojo plano sklypuose Nr. 2 (Dangeručio g. 4) ir Nr. 26 (Dangeručio g. 2) koregavimo projektą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr.0101/0101:1295, adresas Dangeručio g. 4, Vilnius ir žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0101:1293, adresas Dangeručio g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vystymo projektai“ , į.k. 305764617, Gedimino pr. 10-13, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Valdomas projektas“, į. k. 304161502, Geranainių g. 7, Vilnius. Projekto vadovė Rasa Druskienė (kvalifikacijos atestatas Nr.A1053, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: Detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 26 statybos zonos, statybos ribų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų (įvažiavimų – išvažiavimų vietų) koregavimas.

Dokumento rengimo pagrindas: 2010 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-1522 „Dėl 22,6 ha teritorijos prie buvusio Didžiųjų Gulbinų kaimo detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-03-25 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius, taip pat  AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR+UZ+koregavimui+Dangerucio+2+ir+4++2022-03-21

DP+koregavimo+brezinys+dangerucio+2+ir+4