Informuojame apie parengtą Apie 2,7 (dviejų ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp K. Bizausko gatvės ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje detalųjį planą

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 2,7 (dviejų ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp K. Bizausko gatvės ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje detalusis planas

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,7 ha teritorija tarp K. Bizausko, J. Černiaus gatvių ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-16 įsakymas Nr. A30-2218/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25, Vilnius Lt-09320 Vilnius, www.vilniausplanas.lt, tel. 8 611 23373, el. paštas: [email protected] .

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-12-01 iki 2022-12-15 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, prie salės Nr. 216; Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, skelbimų lentoje; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-163); Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas. Informaciją nuotoliniu būdu teikiama tel. 8 611 23373, el. paštas: linas.sinkevicius@vplanas .

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami: Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 216 ir Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, skelbimų lentoje nuo 2022-12-08 iki 2022-12-15 imtinai.

Viešasis susirinkimas įvyks 2022-12-15, 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/bizauskog .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-163) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti priedus (jei reikalingi).

Nuoroda:

Aiskinamasis-2.7ha.Bizausko.DP-15_2022-11-03

brez3-2.7ha.Bizausko.DP-Sprendiniai.Pagrindinis_2022-10-19

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ