Informuojame apie parengtą apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 3

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-504).

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,0752 ha sklypas F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2153/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 3 (kadastro Nr. 0101/0063:0443) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: +370 699 47231, el.p. [email protected]. Projekto vadovė G. M.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį užstatymo tipą, koreguoti užstatymo zoną ir ribą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-09-18 iki 2023-10-05 Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu +37069947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-504).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-10-05 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86269545735?pwd=NDR1NGJzekk5aUphT3lQajRvSHdnQT09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 862 6954 5735.
Slaptažodis: 000000.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

 Aiskinamasis_rastas_DPK

Brezinys_DPK

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą