Informuojame apie parengtą apie 29,6 ha teritorijos šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano koregavimą sklype F. Bortkevičienės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0063:447) inicijavimo sutarties pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-979.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1027 ha sklypas Felicijos Bortkevičienės g. 11.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-08-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-2238/22 „Dėl leidimo koreguoti apie 29,6 ha teritorijos šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype F. Bortkevičienės g. 11 (kadastro Nr. 0101/0063:447) inicijavimo sutarties pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovė R. G., tel. 8699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakoreguoti statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliuoju planu nuo 2023 m. rugpjūčio 18 d. iki 2023 m. rugsėjo 1 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-979), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje. Informacija teikiama tel. +370 699 79322, el. p. [email protected].

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius nuo 2023-08-18 iki 2023-09-01. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2023 m. rugsėjo 1 d. 17:00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/74731645015?pwd=zKZVznY

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytu kontaktiniu adresu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu.

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys Sprendiniai. Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą