Informuojame apie parengtą apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano koregavimą, keičiant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus sklype Bulgarų g. 23 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Bulgarų g. 23, Vilnius (kad. Nr. 0101/0158:2103,)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: L.J. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. 8 655 02908. Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguoti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano, sklypo Nr. 107 (kadastro Nr. 0101/0158:2103, Bulgarų g. 23, Vilnius) sprendinius, numatant antrą įvažiavimą (išvažiavimą) į sklypą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d  Nr. 30-2172 įsakymas „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių (susisiekimo komunikacijų išdėstymo) koregavimo tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-01 iki 2021-09-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo biuro patalpose Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03+-+Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojamais+DP+sprendiniais

Aiskinamasis+rastas