Informuojame apie parengtą Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1, Vilniaus m., ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Azerų g. 1., kad. Nr. 0101/0158:2417, plotas 0,7967 ha.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00069806
Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti statybos zoną ir ribą, papildyti automobilių stovėjimo būdą žemės sklype požeminiu ir pakeisti įvažiavimo į sklypą iš Azerų gatvės vietas.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-15 įsakymas Nr. A30-4153/21.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-01-26 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas), Naujosios Vilnios seniūnijoje.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ