Informuojame apie parengtą apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1, Vilniaus m., ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00069806

Planuojama teritorija: žemės sklypas Azerų g. 1., kad. Nr. 0101/0158:2417, plotas 0,7967 ha.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Detaliojo plano koregavimo tikslai: papildyti automobilių stovėjimo būdą žemės sklype požeminiu ir pakeisti įvažiavimo į sklypą iš Azerų gatvės vietas, pakoreguoti statybos zoną ir ribą.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-15  įsakymas Nr. A30-4153/21.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-11-16 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša ekspozicija Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, Gerovės g. 1, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ