Informuojame apie parengtą Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 125 koregavimą, sklype Šatrininkų g. 27, keičiant statinių statybos zoną ir ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Šatrininkų g. 27, Vilnius ( kadastro Nr. 0101/0158:2089 )

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt,  www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: J.J., D.J. (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Idea Urbana“, tel. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-25 sprendimu „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1474 patvirtintas detalusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-11-22 (10 darbo dienų nuo paskaelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

Brezinys