Informuojame apie parengtą „Apie 3,5 ha ploto teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose nr. 1 (Kernavės g. 51, kad. nr. 0101/0022:388), 2 (Kernavės g. 47, kad. nr. 0101/0022:329), 3 (Kernavės g. 45, kad. nr. 0101/0022:417), 4 (kad. nr. 0101/0022:418), 5 (kad. nr. 0101/0022:420), 6 (kad. nr. 0101/0022:419), 14 (kad. nr. 0101/0022:440), 15 (kad. nr. 0101/0022:431), 16 (kad. nr. 0101/0022:433) ir jų gretimybėse“ ir galimybę susipažinti su šiuo detaliojo plano koregavimo sprendiniais

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,5 ha ploto teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose nr. 1 (Kernavės g. 51, kad. nr. 0101/0022:388), 2 (Kernavės g. 47, kad. nr. 0101/0022:329), 3 (Kernavės g. 45, kad. nr. 0101/0022:417), 4 (kad. nr. 0101/0022:418), 5 (kad. nr. 0101/0022:420), 6 (kad. nr. 0101/0022:419), 14 (kad. nr. 0101/0022:440), 15 (kad. nr. 0101/0022:431), 16 (kad. nr. 0101/0022:433) ir jų gretimybėse.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Teritorija tarp Kernavės ir Širvintų gatvių, sklypuose Kernavės g. 51 (kad. nr. 0101/0022:388), Kernavės g. 47 (kad. nr. 0101/0022:329), Kernavės g. 45 (kad. nr. 0101/0022:417), kad. nr. 0101/0022:418, kad. nr. 0101/0022:420, kad. nr. 0101/0022:419, kad. nr. 0101/0022:440, kad. nr. 0101/0022:431, kad. nr. 0101/0022:433 ir jų gretimybės (bendras plotas apie 2,25 ha).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano tvirtinimo,2012 m. sausio 25 d., Nr. 1-405.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Archicom“, Antakalnio g. 48A-205, Vilnius. Kontaktinis asmuo – D. Č., tel.: 862066000, donatas@archicom.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtintą „Apie 3,5 ha ploto teritorijos tarp Kernavės ir Širvintų gatvių detaliojo plano“ sprendinius skl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Tikslai: antžeminio / požeminio užstatymo statybos zonų ir ribų koregavimas; susisiekimo komunikacijų išdėstymo ir komunikacinių koridorių ribų koregavimas (įvažiavimų/išvažiavimų į/iš sklypus(-ų) vietų, pravažiavimų vietų, gatvių raudonųjų linijų koregavimas; galimos pėsčiųjų ir autotransporto susisiekimo infrastruktūros numatymas sklypų gretimybėse); reikalingų servitutų formavimas; tikslinami inžinerinės / socialinės infrastruktūros sprendiniai (atliekų saugojimo, žaidimų aikštelių vietos ir kt.).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2023-08-18 iki 2023-08-31 (imtinai): UAB „Archicom“ įmonės patalpose, Antakalnio g. 48A-205, 2-ame aukšte, Vilniuje, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo – D. Č., tel.: 862066000; Šnipiškių seniūnijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius); Vilniaus m. sav. puslapyje www.vilnius.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023-08-18 iki 2023-08-31. Viešas aptarimas nenumatomas pagal LR teisės aktus (detaliojo plano sprendiniai koreguojami LR teritorijų planavimo įstatymo, 28 straipsnio, 9 dalies pagrindu).

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu (el. paštu) visą susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu skirtą laiką iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Nuoroda:

K.TPD_AR_20230725 K_TPD_Pagrindinis+brez K_TPD_Transporto+brez

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą