Informuojame apie parengtą apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą sklype Netimero g. 74 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Netimero g. 74 (kad. Nr. 0101/0101:2452)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, projekto vadovė Daiva Supko; tel. +37052125400, el.paštas. daiva@zemespletra.lt

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojami susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23d.  sprendimas Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvučiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-12-26 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas;

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda: 

A.R.

Brezinys_1