Informuojame apie parengtą apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalaus plano koregavimą, keičiant statinių statybos zoną ir ribą sklype Dautarų g. 24 ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Planuojama teritorija: Dautarų g. 24, Vilnius (kad. Nr. 0101/0101:2313).

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: V. Ž., I. Ž. (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, PV – Tadas Markilevičius. el.p. [email protected]

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: statybos zonos ir ribos koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d  Nr. 1-402 sprendimas „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-09-03 iki 2021-09-16 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Rengėjo biuro patalpose Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03+-+Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojama+statybos+zona+ir+statybos+riba (1)

Aiskinamasis+rastas (1)