Informuojame apie parengtą Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-07-17 įsakymu Nr. A30-2057, koregavimą žemės sklype Toleikių g. 41 (detaliajame plane Nr. 28) ( įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas) ir galimybę susipažinti su sprendiniais

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detalusis planas (reg. Nr. T00080936)

Planuojama teritorija: žemės sklypas Toleikių g. 41, kad. Nr. 0101/0115:894, Verkių sen.
Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: projekto vadovė R. G., kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 28 įvažiavimo/išvažiavimo į žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0115:894, koregavimas.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A30-2057 „Dėl apie 6,17 ha teritorijos prie Žaliųjų Ežerų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-03-06 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Verkių seniūnijos skelbimų lentoje Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ